ニュース

Tiếp nối thành công trong công tác Thiết kế và Thi công Hệ thống Cơ điện & Phụ trợ của dự án Khách sạn Courtyard Marriott Hòn Tằm, TECHGEL được Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN TẰM BIỂN NHA TRANG hoàn toàn tin tưởng vào năng lực thi công, vào công tác triển khai dự án theo đúng qui trình chuyên nghiệp.