thiet bi loc nuoc giat nem may lanh cu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
 
MANG CÔNG NGHỆ MỚI ĐẾN VỚI BẠN!
NHÀ THẦU EPC CHUYÊN NGHIỆP VỀ CÔNG NGHỆ VÀ TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN
VNI: 669.46   -5.17 (-0.77%) KL: 46,428,916 GT: 1,334 Tỷ TTTT: Tạm dừng

+  93  ·  71  -  105


HNX: 84.24   -0.14 (-0.17%) KL: 21,763,348 GT: 261 Tỷ TTTT: Tạm dừng

+  62  ·  63  -  81


TUYỂN DỤNG

BIỂU MẪU PHỎNG VẤN


Nhấn vào đây để download file