thiet bi loc nuoc giat nem may lanh cu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
 
MANG CÔNG NGHỆ MỚI ĐẾN VỚI BẠN!
NHÀ THẦU EPC CHUYÊN NGHIỆP VỀ CÔNG NGHỆ VÀ TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN
VNI: 582.86   -7.54 (-1.28%) KL: 142,236,204 GT: 2,181 Tỷ TTTT: Đóng cửa

+  70  ·  54  -  159


HNX: 81.49   -0.42 (-0.51%) KL: 65,186,240 GT: 577 Tỷ TTTT: Đóng cửa

+  79  ·  61  -  111


TUYỂN DỤNG

BIỂU MẪU PHỎNG VẤN


Nhấn vào đây để download file