thiet bi loc nuoc giat nem may lanh cu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
 
MANG CÔNG NGHỆ MỚI ĐẾN VỚI BẠN!
NHÀ THẦU EPC CHUYÊN NGHIỆP VỀ CÔNG NGHỆ VÀ TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN
VNI: 622.20   0.93 (0.15%) KL: 89,276,686 GT: 1,967 Tỷ TTTT: Đóng cửa

+  109  ·  83  -  87


HNX: 83.88   0.35 (0.42%) KL: 54,620,970 GT: 638 Tỷ TTTT: Đóng cửa

+  112  ·  66  -  81


TUYỂN DỤNG

BIỂU MẪU PHỎNG VẤN


Nhấn vào đây để download file