Thông báo tổ chức ĐHCĐTN 2019

01:02 - 04/04/2019
Thông báo tổ chức ĐHCĐTN 2019

Thông báo tổ chức ĐHCĐTN 2019

Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn trân trọng thông báo V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

                              Thông báo
                    V/v tổ chức ĐHCĐTN 2019, Niên khóa Tài chính 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn

      Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn trân trọng thông báo V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019, Niên khóa Tài chính 2018 với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội
     - Thời gian khai mạc: lúc 8h00 ngày 20/04/2019
     - Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn
                       30 Phan Chu Trinh, P. 2, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Thông tin chi tiết Xem file PDF nhấn vào đây tải file