TIN TỨC

Năm 2020, khởi đầu cho một năm đầy khó khăn và nhiều biến cố khó lường, tuy nhiên nhờ vào những sự lãnh đạo tài tình của Ban lãnh đạo Công ty, tinh thần đoàn kết của toàn thể CBNV nỗ lực cùng nhau quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn, nên hoạt động kinh doanh vẫn ổn định, đời sống CBCNV trong Công ty vẫn luôn được đảm bảo.