TIN TỨC

Sau một thời gian thực hiện thiết kế và chào giá cạnh tranh, ngày 20/4/2016, TECHGEL đã chính thức ký kết Hợp đồng thi công Hệ thống Cơ Điện cho Dự án. Tại Lễ ký kết Hợp đồng được tổ chức tại Văn phòng AHT, TP. Đà Nẵng có sự tham dự đại diện Chủ đầu tư (AHT) Ông Phạm Ngọc Thanh – CT HĐQT và Ông Lê Khắc Hồng – Tổng Giám đốc, cùng với Ông Đặng Công Ngôn – CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TECHGEL.