TỔNG THẦU HỆ THỐNG BĂNG CHUYỀN XỬ LÝ HÀNH LÝ - SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH (GIAI ĐOẠN 1B MỞ RỘNG)

08:41 - 10/08/2019

 

TỔNG THẦU HỆ THỐNG BĂNG CHUYỀN XỬ LÝ HÀNH LÝ - SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH (GIAI ĐOẠN 1B MỞ RỘNG)

Với việc tham gia thầu cạnh tranh cho Gói thầu Hệ thống Băng chuyền xử lý Hành lý (Baggage Handling System – BHS), TECHGEL đã một lần nữa chứng minh được năng lực về Kỹ thuật để tham gia của mình tại Dự án Sân bay Cam Ranh – Nhà ga Hành khách Quốc tế Cam Ranh giai đoạn 1B.

Qua đó, TECHGEL sẽ kết hợp với Đơn vị Sản xuất và Cung cấp Hệ thống Băng chuyền lớn nhất Châu Âu và nổi tiếng trên toàn thế giới là VANDERLANDE (Hà Lan) để tham gia Dự án (trong đó TECHGEL là Tổng thầu).  

11

12_FIX

Việc thắng được Gói thầu này đã khẳng định thêm về Năng lực của TECHGEL về các chuỗi Công Nghệ hiện đại cho các Dự án Sân bay lớn như Sân bay Quốc tế Cam Ranh 4 sao đầu tiên của Việt Nam. Đây là sẽ bước tạo đà và định hướng cho TECHGEL trong tương lai tham gia các Dự án Sân bay Quốc tế trong và ngoài nước.